Należymy do Dolnośląskiej Sieci Biur Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów    i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz  po szczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności  i równości - decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każdez biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.