Strefa Pracodawcy

Współpraca z nami

Polski rynek pracy stale ulega przeobrażeniom, coraz częściej jest wspierany kapitałem zagranicznym przez co obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów różnorodnych branż, jak również coraz wyraźniej kształtują się wymagania względem potencjalnych pracodawców. W związku z tym aby potencjalny pracodawca stał się konkurencyjnym na rynku pracy powinien uwzględnić potrzeby zarówno studentów jak i absolwentów oraz kierować się analizą wewnętrznego i zewnętrznego rynku kandydatów do pracy.

Studenci oraz absolwenci poszukujący swojej pierwszej pracy wyróżniają się nowym spojrzeniem, cennymi pomysłami, energią oraz ambicją, które w połączeniu ze znajomością języków obcych, a także otwartością na nowe doświadczenia, pozwalają potencjalnemu pracodawcy stać się atrakcyjnym i jednocześnie konkurencyjnym w stosunku do branż bliźniaczych.

Poszukując kandydatów do pracy wśród studentów i absolwentów Collegium Witelona Uczelni Państwowej, znajdziecie Państwo utalentowanych ludzi przygotowanych do pracy, otwartych na rozwój, stanowiących nową jakość Waszej firmy i niepowtarzalny kapitał.
Zachęcamy do współpracy, razem możemy kształtować realia rynku pracy.

Kojarzymy studentów i absolwentów naszej uczelni z jak największą ilością potencjalnych pracodawców.

Dla Pracodawców, Biuro Karier Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oferuje następujące usługi:

  1. Udostępniamy informacje o Pracodawcach i ich ofertach podczas indywidualnych spotkań  ze studentami i absolwentami oraz za pośrednictwem strony internetowej.  Informujemy o aktualnych ofert pracy, staży i wolontariatu - aby umieścić ogłoszenie na stronie internetowej Biura Karier należy przesłać treść ogłoszenia w formacie pdf.
  2. Udostępniamy  informacje o programach stażowych, warsztatach, szkoleniach, konkursach oraz innych możliwościach jakie Pracodawcy proponują studentom oraz absolwentom.
  3. Organizujemy spotkania informacyjno - rekrutacyjne "Branże od Kulis", które umożliwiają Pracodawcom zaprezentowanie konkretnej branży oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami.
  4. Zapraszamy Pracodawców do poprowadzenia szkoleń, których tematyka dotyczy m.in.: planowania kariery zawodowej, metod wykorzystywanych w rekrutacji, autoprezentacji, czy też problemów związanych z działalnością konkretnego Pracodawcy w oparciu o własne doświadczenia.
  5. Zapraszamy do udziału w programie „Mentoring dla studentów".

Czym jest mentoring?  Mentoring to relacja między mistrzem, a uczniem (studentem a doświadczonym pracownikiem), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki kontaktom z mistrzem, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość.

Korzyści dla Mentorów związane z udziałem w programie:
Zdobycie nowych możliwości i źródła stymulacji własnego rozwoju, sposobność praktycznego wykorzystania swojego doświadczenia zawodowego, wpływ na kształtowanie osobowości przyszłych nowych pracowników.
Dla firmy, z której wywodzi się Mentor, udział w programie może przynieść wymierne korzyści w postaci: budowania pozytywnego wizerunku firmy w środowisku akademickim, kreowania pozytywnego marketingu personalnego, poznania potencjału studentów, możliwości udziału w nowatorskim projekcie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie (pełnieniem roli Mentora), prosimy o przesłanie formularza aplikacyjnego dla Mentora.