Misja Biura Karier

„Planowanie rozwoju zawodowego stanie się integralną częścią doświadczenia akademickiego każdego studenta naszej uczelni".

Działalność Biura Karier skierowana jest do studentów oraz absolwentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Mając na uwadze dbałość o przyszłość naszych studentów chcemy aby po opuszczeniu murów naszej Uczelni stali sali się absolwentami, którzy będą:

 • przygotowani do poruszania się po rynku pracy
 • legitymowali się odpowiednim doświadczeniem,
 • potrafili określić swoje własne miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.

Zadania Biura Karier
Naszym celem jest pomoc studentom i absolwentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów lub nawet już trakcie ich trwania. Obok pozyskiwania wiedzy i praktycznych umiejętności, studia to czas na realizację praktyk, stażów, wolontariatu oraz podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji drogą uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i kursach.
Odpowiednio dobrane wszystkie te aktywności podnoszą wartość absolwenta na rynku pracy i zwiększają szanse na jej znalezienie!

Oferta BK Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Oferujemy zajęcia w formie indywidualnej i grupowej, których tematyka związana jest z przygotowywaniem studentów do świadomego i aktywnego planowania kariery zawodowej wejścia na rynek pracy.
Każdy student oraz absolwent Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w sposób indywidualny może uzyskać pomoc doradcy zawodowego w zakresie:

 • indywidualnej oceny predyspozycji zawodowych,
 • zaplanowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej i przygotowania strategii jej realizacji.

Prowadzimy zajęcia grupowe, zachęcamy do udziału w:

 • wykładach, treningach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, których tematyka związana jest z planowaniem kariery zawodowej;
 • warsztatach aktywizujących z zakresu: rozwoju osobistego, treningu kreatywności, podejmowania decyzji, zarządzania czasem, panowania nad stresem. autoprezentacji, komunikacji, psychologii zachowań, negocjacji, public relations, savoir-vivre, technik manipulacji, treningu wystąpień publicznych, pracy w grupie;
 • warsztatach tworzenia dokumentów aplikacyjnych, treningu rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, warsztatach dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Ponadto Biuro Karier prowadzi stałą działalność w zakresie:

 • dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
 • zbierania, klasyfikacji i udostępniania oferty pracy i staży,
 • promowania idei Biur Karier.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do korzystania ze wsparcia doradcy zawodowego przy planowaniu swojej ścieżki kariery, określaniu predyspozycji zawodowych oraz zarządzaniu karierą.